Vil min Riester pensjon bli betalt utenlands uten fradrag?

Det er fortsatt noen år fram til da, men jeg har allerede bestemt: Så snart jeg går på pensjon, går jeg til Portugal, hvor jeg har vært på ferie i lang tid. Men hva med min Riester pensjon, blir noe trukket fra dette?

Helma Sick svar: Du kan også få ubegrenset Riester pensjon fra Tyskland i andre europeiske land. Tillatelser og skattefordeler trenger ikke lenger å bli tilbakebetalt, som tidligere.

Her er flere svar på dine spørsmål om Riester pensjon.

GGG_ Review Razer Taipan (Mus) DK (Mars 2024).Helma Sick, Riester pensjon, pensjon